גלריה

הרצאה במכון דוידסון – כנס תכנית של”ב

הרצאה לסטודנטים בבר הבנג’י בבאר שבע

הרצאה בכנס של התאחדות התעשיינים

הרצאה בכפר הנוער בן שמן

הרצאה במרכז מורים בבאר שבע

הרצאה בתיכון זינמן בדימונה